Srpski

English

RS-6464

Softver za kontrolu matrica 64x64 i 32x32

RS-6464
zoom Uvećanje slike

  • Softver komunicira preko RS-232
  • Jednostavan za upotrebu
  • Može se koristiti kao dopuna za glavnu komandu

RS-6464 je osmišljen kao PC softver za kontrolu matrice, odnosno dopuna za glavnu komandu. Može se koristi kao monitoring veza na matrici ili kao glavna kontrola prevezivanja, kada dobije dozvolu od glavne komande da preuzme njene funkcije. Program je pisan za Windows® OS. Softver koristiti na novijim generacijama računara. Računar mora imati RS-232 serijski port kojim je direktno povezan sa glavnom daljinskom komandom, preko koga se dalje kontroliše matrica. Korišćenje je veoma jednostavno: postaviti strelicu na presek (X-Y) kojom se bira ulaz i izlaz i pritisnuti levi taster miša. Parametri za to mesto povezivanja će se prikazati: VIDEO-AUDIO1-AUDIO2. Softver može snimiti trenutne statuse veza kao fajl na računaru i po potrebi ih učitavati. RS-6464 može kontrolisati Data matricu u konfiguraciji VIDEO-AUDIO1/2-DATA, kada se konfigurišu nivoi. Zajedničke funkcije za sve softvere za kontrolu matrica su: upis imena ulaza i izlaza, zaključavanje destinacije, “undo” po svakoj destinaciji i zaključavanje softvera.

- Šifra: 011.107
- Napomena: Tehničke specifikacije, izjave usaglašenosti ili bilo koji materijal ili informacije koje se objavljuju na ovom sajtu, kao i štampanoj dokumentaciji mogu se promeniti bez prethodne najave.