Srpski

English

CS-6464dev

Softver za konfigurisanje pomoćnih komandi

CS-6464dev
zoom Uvećanje slike

  • Softver komunicira preko RS-232
  • Jednostavan za upotrebu
  • Programiranje pomoćnih daljinskih komandi

CS-6464dev je softver koji programira pomoćne daljinske komande u sistemu. Ulazi i izlazi se lako mogu prekonfigurisati. Softver prepoznaje tip komande sa adrese koja mu je dodeljena. Prekonfigurisanje se može obavljati u toku emitovanja, kao i dok je sistem ugašen. Ovo omogućava izuzetno fleksibilan rad sa matricom.

- Šifra:
- Napomena: Tehničke specifikacije, izjave usaglašenosti ili bilo koji materijal ili informacije koje se objavljuju na ovom sajtu, kao i štampanoj dokumentaciji mogu se promeniti bez prethodne najave.