Srpski

English

CP-162

Glavna daljinska komanda za 16x2 matrice

CP-162
zoom Uvećanje slike
CP-162 CP-162

  • Standard RS-485 port
  • Jednostavne za upotrebu
  • Lako konfigurisanje
  • Odvojeno rutiranje videa od audia
  • Odvojeno rutiranje audio kanala
  • Undo funkcija po destinaciji i nivou
  • Zaključavanje pojedinačnih veza
  • Povratak na prethodno stanje usled nestanka napajanja
  • IP 67 tasteri sa minimum 5.000.000 prevezivanja
  • Mogućnost dodavanja pomoćnih komandi

Daljinska komanda CP-162 omogućava jednostavno upravljanje matricama. Komanda omogućava nezavisnu kontrolu za 3 nivoa svičovanja. Takođe, ima i “undo” taster za vraćanje na prethodno stanje, za sva 3 nivoa nezavisno. Omogućava pojedinačno zaključavanje željenih destinacija, kao i zaključavanje celog panela. Na jednostavan način se dodeljuju kontrole destinacija sa glavne na pomoćne komande kroz pritiskanje tastera (detaljna objašnjenja u korisničkom uputstvu matrice). Povezuje sa matricom preko RS-485 serijskog porta a na PC preko RS-232. Kao glavna komanda, ima mogućnost dodeljivanja izlaza pomoćnim komandama. Maksimalan broj pomoćnih komandi je 1.

- Šifra: 003.924
- Težina: 2 Kg
- Tip: 1RU kućište
- Dimenzije: 1RU x 19" x 200mm
- Potrebno: adekvatna matrica, kabl za povezivanje sa matricom
- Isporuka sadrži: uređaj, kabl za napajanje

NAPAJANJE
- Napon: ~230V AC ± 10%
- Snaga: 30W
- Frekvencija: 50Hz
- Zaštita od preopterećenja: ugrađen osigurač na napajanju

TEMPERATURA
- Preporučeno: 5-40°C
- Radna: 0-50°C

- Napomena: Tehničke specifikacije, izjave usaglašenosti ili bilo koji materijal ili informacije koje se objavljuju na ovom sajtu, kao i štampanoj dokumentaciji mogu se promeniti bez prethodne najave.