Srpski

English

PSU-212

Napajanje za SRU kućište

PSU-212
zoom Uvećanje slike

  • Napajanje sa SRU seriju kućišta
  • Kao modul može se lako zameniti u kućištu
  • SRU serija prihvata i duplo napajanje u jednom kućištu
  • Indikacija prisustva napajanja AC 230V
  • Indikacija neispravnog osigurača

PSU-212 je univerzalno napajanje za SRU kućište. Konvertuje naizmenično napajanje u regulisano nisko naponsko AC 2x12V. Kao modul, lako se može izvaditi iz kućišta. Sigurnosne LE diode obavestavaju korisnika o eventualnim neispravnostima, kao sto je indikacija prisustva napajanja i neisptavnost osigurača usled opterećenja.

- Šifra: 001.701
- Težina: 1 Kg
- Tip: modul
- Dimenzije: 100 x 160mm
- Potrebno: SRU kućište

NAPAJANJE
- Napon: ~230V AC ± 10%
- Snaga: 80W
- Frekvencija: 50Hz
- Zaštita od preopterećenja: ugrađen osigurač na napajanju
- AC izlaz: 2x 12V AC

TEMPERATURA
- Preporučeno: 5-40°C
- Radna: 0-50°C

- Napomena: Tehničke specifikacije, izjave usaglašenosti ili bilo koji materijal ili informacije koje se objavljuju na ovom sajtu, kao i štampanoj dokumentaciji mogu se promeniti bez prethodne najave.